Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Norra Station - Etapp3

Orientering om Norra Station

Norra Station är mötesplatsen för utbildning, forskning och företagande i centrala Hässleholm. Området ligger i direkt anslutning till järnvägsstation/resecentrum och karaktäriseras av långa, magasinslika byggnader. Här finns utbildningslokaler, företagshotell, studentbostäder, kontor, butiker, café, restaurang mm.

Byggnaderna ägs och förvaltas av Kunskapsporten. Här planeras för fortlöpande etappvis utbyggnad för utbildning, tjänste- och teknikföretag.

• Etapp 1: hus M8 & M10, färdigställdes hösten 2003.
• Etapp 2: hus M1 & M2, färdigställdes våren 2007.
• Etapp 3: hus M7 & M9 färdigställdes våren 2014

Översiktlig information om Etapp3

Etapp3 omfattar nybyggnad av utbildnings och kontorslokaler, hus M7 & M9 inkl tornbyggnad och underjordiskt parkeringsgarage. Etapp3 avses att miljöcertifieras enl. Svanen.

Hus M7

Flexibel 3-plansbyggnad innehållande kontors och/eller kommersiella lokaler på bottenplan, administrativa lokaler på pl. 2-3. Källare och vindsplan med teknikutrymmen. Byggnaden sammanlänkas med en glasad tornbyggnad via glasad förbindelsegång på plan 2-3. Källaren består även av parkeringsgarage som sammanlänkas via sluss med befintligt hus M8. Total BTA ca 1.940 m² (exkl. källare).

Hus M9

Flexibel 3-plansbyggnad innehållande utbildningslokaler (i huvudsak) på plan 1- 2 samt administrativa lokaler i övrigt. Källare och vindsplan med teknikutrymmen. Byggnaden sammanlänkas med en glasad tornbyggnad i 5 plan innehållande entré och huvudtrapphus, källartrapp med glasad hiss, mötesrum och takterrass. Källaren består i huvudsak av parkeringsgarage som även betjänar hus M7. Total BTA ca 2.630 m² (exkl källare) varav tornbyggnaden utgör ca 600 m².

Garage/Källare

Underjordiskt parkeringsgarage med ca 75 platser samt teknikutrymmen etc. Garaget sammanlänkas med bef hus M8 och skall även förberedes för framtida dockning/öppning mot norr (Kaptensgatan). Ramp förses med värmeslingor och angöring sker från Magasinsgatan. Total BTA ca 2.700 m² och ramp ca 470 m². Ett friliggande miljöhus på ca 30 m² skall också anordnas för denna etapp.

Adress: Norra Stationsgatan 7 och 9, 281 48 Hässleholm.

Ladda hem bilder och beskrivning som PDF: