Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Hässleholm

Norra Station

En modern kunskaps och företagsby mitt i Hässleholm med resecentrum som närmsta granne. Norra Station är mötesplatsen för utbildning, forskning och företagande i centrala Hässleholm. Området ligger i direkt anslutning till järnvägsstation/resecentrum och karaktäriseras av långa, magasinslika byggnader. Byggnaderna innehåller en stor inbyggd flexibilitet och kan enkelt ställas om för olika verksamheter. Här finns utbildningslokaler, företagshotell, studentbostäder, kontor, butiker, café, restaurang mm. 


• Etapp 1- hus M8 & M10, färdigställdes hösten 2003.
• Etapp 2- hus M1 & M2, färdigställdes våren 2007.
• Etapp 3- hus M7 & M9 färdigställdes våren 2014 och utgör områdets nya front.

Ekegården

Ett särskilt boende i lummigt läge intill Almaån. Ekegården har med sitt fina läge, i Hässleholms NV del, alldeles intill Almaån en särskilt fin miljö. Huset uppfördes på 1980-talet av Modulent som har sin tillverkningsenhet i Hässleholm ingående i Finndomo. Verksamheten drivs av Hässleholms Kommun och är främst inriktad på demensvård.

Dämmet 11

KunskapsPorten har våren 2017 stärkt sin närvaro ytterligare i Hässleholm genom förvärv av en fastighet, Dämmet 11, med en vårdcentral och ett köpcentrum på Norra Kringelvägen.

Totalt omfattar fastigheten nästan 2 hektar mark med två större byggnader, en som inrymmer den av Region Skåne drivna vårdcentralen Solbrinken och en som innehåller service och handel, bl.a. dagligvaruhandeln Intermart.

Dessutom finns en större yta som kan komma att ingå i kommande detaljplanering.

 - Hässleholm har allt sedan KunskapsPortens start varit en viktig kommun för oss och vi tror på fortsatt expansion i denna järnvägsknutpunkt mitt i Skåne! Det är med glädje vi tar oss an att vidareutveckla vår nya fastighet som utöver välfungerande verksamheter också ger möjligheter till nya projekt”, säger Joakim Ollén, VD och grundare på KunskapsPorten.